Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 442/19/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Sadowskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33965561
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 442/19/N toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Sadowskiej z domu Pituch, c. Leona i Marii, zmarłej w dniu 29 grudnia 2018 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie, ul. Dymarek 10/4.
Postępowanie toczy się z wniosku Gminy Miejskiej Kraków. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, albowiem zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33965561
drukuj ogłoszenie