Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 806/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Stolarczyk o stwierdzenie uregulowania nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid.: 5527/1, 5526/1, 5525/6 o łącznej pow. 0,0779 ha poł. w Skawie.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33965623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny
w sprawie pod sygn. Ns 806/19 toczy się
postępowanie z wniosku Marii Stolarczyk, zam. 34-713 Skawa 288 o stwierdzenie uregulowania nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid.: 5527/1, 5526/1, 5525/6 o łącznej pow. 0,0779 ha poł. w Skawie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Władysława Rapacza i Martę Bronisławę Rapacz lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Jana Matei s. Józefa i Marii oraz Heleny Matei c. Andrzeja i Ludwiki, jeżeli zostanie ono wykazane.
33965623
drukuj ogłoszenie