Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poożonej w miejscowości Suwałki

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966483
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział I Cywilny
toczy się postępowanie
w sprawie I.Ns. 509/18 z wniosku Danieli Anuszewicz z udziałem Gminy Miasto Suwałki, Mariana Szpakowskiego, Mariusza Szpakowskiego, Andrzeja Szpakowskiego, Dariusza Szpakowskiego, Artura Mariana Szpakowskiego, Marioli Anny Grzędzińskiej, Małgorzaty Agnieszki Kozłowskiej, Ewy Marii Myszkiewicz, Beaty Anuszewicz, Joanny Maciejewskiej, Danuty Jarząbskiej
o stwierdzenie zasiedzenia 5/6 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej
położonej w województwie podlaskim, powiecie m. Suwałki, gminie M. Suwałki, miejscowości Suwałki, jednostce ewidencyjnej 206301_1, M. Suwałki, obręb Nr 0009, Obręb nr 9, przy ulicy Sportowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1172 o powierzchni 0,7758 ha, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach prowadzona jest księga wieczysta o nr SU1S/00002115/6" (po zmianie oznaczona nr geodezyjnym 33446/2, a następnie podzielona na działki o nr geodezyjnym 33446/3 i 33446/4).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33966483
drukuj ogłoszenie