Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Wołominie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Ząbkach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157554
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


O G Ł O S Z E N I E


W Sądzie Rejonowym w Wołominie w sprawie sygn. akt I Ns 1640/13 z wniosku Edwarda Rąckiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, położonej w Ząbkach przy ulicy Piłsudskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 60 z obrębu 0026; 03-02 o powierzchni 0,0569 ha. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska wszystkich poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie