Ogłoszenie

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966877
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./
STAROSTA KIELECKI
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego:
1) w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na umieszczenie na działce napowietrznego kabla światłowodowego oraz rurociągu kablowego 2xHDPE 40/3,7 w miejscowości Lasocin, gmina Łopuszno, przez nieruchomość oznaczoną numerem działki:
-493/2 położoną w obrębie 0021 Lasocin gm. Łopuszno
-486 położoną w obrębie 0021 Lasocin gm. Łopuszno,
2) w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na umieszczenie na działce napowietrznego kabla światłowodowego oraz kabla ziemnego w miejscowości Grzymałków gmina Mniów przez nieruchomość oznaczoną numerem działki:
- 124 położoną w obrębie 0005 Grzymałków gm. Mniów.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, I piętro, pokój 104, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.
33966877
drukuj ogłoszenie