Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26.508,00zł

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33966888
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KIELCACH VIII WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 761/19,
zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26.508,00zł tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0015 Suków, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 516/2 o pow. 0,0519 ha, i nr 1428/1 o pow. 0,0120 ha, obciążonej hipotekami umownymi, zwykłymi oraz kaucyjnymi, która to należność ma być wypłacona osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości - spadkobiercom, ewentualnie wierzycielom hipotecznym na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu".
33966888
drukuj ogłoszenie