Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Helena Lewartowicz nabyła przez zasiedzenie nieruchomości gruntową położoną w Lublinie

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967014
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie sygn. I Ns 816/17 toczy się postępowanie z wniosku Karola Chodowskiego o stwierdzenie, że Helena Lewartowicz z dniem 1 stycznia 1964 r. nabyta przez zasiedzenie nieruchomość gruntową o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych stanowiącą fragment działki położonej w Lublinie przy ul. Placowej 8, obręb Bronowice, oznaczonej jako działka numer 111. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33967014
drukuj ogłoszenie