Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Łomży toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Zaremba

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Łomży I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 442/19 z wniosku Protegat 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie z udziałem Haliny Zaremba, Dariusza Zaremba i Marka Zaremba o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Zaremba, zmarłym 22.02.2014 r. w Łomży, ostatnio stale zamieszkałym w Łomży.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Andrzeja Zaremba, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łomży i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33967021
drukuj ogłoszenie