Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 244/19/N toczy się postępowanie z wniosku Józefa Jagielnika o zasiedzenie nieruchomości rolnych położonych w Piotrowicach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967182
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 244/19/N toczy się postępowanie z wniosku Józefa Jagielnika przy uczestnictwie Mirosławy Seweryn, Joanny Marzec, Marka Jagielnika i Romana Jagielnika o zasiedzenie nieruchomości rolnych położonych w Piotrowicach, jednostka ewidencyjna Koszyce, powiat proszowicki, województwo małopolskie, obejmujących działki ewidencyjne o nr.:
- 425 o powierzchni 0,54 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,
- 19 o powierzchni 0,26 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
33967182
drukuj ogłoszenie