Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Sapling SA w upadłości w Warszawie zaprasza do składnia ofert na nabycie niżej wymienionych składników masy upadłości

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SAPLING S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółyZAPROSZEMIE DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI
Syndyk masy upadłości Sapling S.A. w upadłości w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie niżej wymienionych składników masy upadłości:
1/ Laptop szt. 3 w tym sprawny 1 szt. ASUS B53S i5 wind 7 Pro z 2012r. , za cenę nie niższą niż 850,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 4)
2/Komplet form do produkcji zbiorników SBAR metodą formowania rotacyjnego
W skład kompletu wchodzi
-forma do produkcji zbiornika zewnętrznego
-forma do produkcji zbiornika wewnętrznego
-forma do produkcji nadbudowy
-forma do produkcji pokrywy
-forma do produkcji klina
-forma do produkcji elementu nadstawkowego,
za cenę nie niższą niż 12.750,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 7)
3/ Forma do produkcji zbiorników SHAR metodą wibrowania betonów, za cenę nie niższą niż 459,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 8)
4/ Zestaw do SBAR
-kompletny zbiornik SBAR (zewnętrzny, wewnętrzny, kliny, nadbudowa, pokrywa) - 6 szt.
-Sterownik/skrzynka sterownicza do SBAR - szt. 6,
za cenę nie niższą niż 4.410,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 9)
5/ SBAR - technologia przydomowej oczyszczalni ścieków , za cenę nie niższą niż 114.710,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 11)
6/ SHAR - technologia oczyszczania ścieków w zakresie 100-500 RLM, , za cenę nie niższą niż 62.570,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 12)
7/ SBHR- technologia przydomowej oczyszczalni ścieków o wysokiej efektywności usuwania pierwiastków biogennych (do zbiorników Sotralentz), za cenę nie niższą niż 48.470,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 13)
8/ SBHR Pro - technologia przydomowej oczyszczalni ścieków o wysokiej efektywności usuwania pierwiastków biogennych (do zbiorników FANN), za cenę nie niższą niż 74.560,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 14)
9/ SMART Block - technologia przydomowej oczyszczalni ścieków w technologii SBR (do zbiorników FANN), za cenę nie niższą niż 27.110,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 15)
10/ Moduł do redukcji osadów - sposób pogłębionego utleniania osadów gnilnych, za cenę nie niższą niż 3.130,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 16)
11// DARK - technologia oczyszczania ścieków oparta o adaptacyjną technologię SBR w zakresie 80 RLM (możliwe zastosowanie na różnych zbiornikach), za cenę nie niższą niż 13.560,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 17)
12/ System sterowania - sposób sterowania pracą przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków, za cenę nie niższą niż 2.090,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 18)
13/ Stacja robocza Z230 + monitor HP szt.2 + manipulator do obróbki graficznej, za cenę nie niższą niż 2.380,00 zł netto (nr składnika masy upadłości - 4),
14/ Oprogramowanie INWENTOR 2014 slmeld Autodesk, za cenę nie niższą niż 2.250,00 zł (nr składnika masy upadłości - 10).
Pisemne oferty nabycia, sporządzone w języku polskim, podpisane przez oferenta należy przesłać pocztą w terminie do dnia 12.12.2019r. (decyduje data wpływu oferty), na adres: syndyk masy upadłości Sapling S.A. w upadłości Marek Pendras ul. Słoneczna 1, 18-106 Niewodnica Korycka.
Z dokumentacją dotyczącą w/w składników masy upadłości można się zapoznać w biurze syndyka, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 604118853).
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zbycia w/w składników masy upadłości, bez wyboru którejkolwiek z ofert. W przypadku wyboru oferty, sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody sędziego komisarza.
33967269
drukuj ogłoszenie