Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Juliannie Łazor.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967624
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym
pod sygnaturą akt I Ns 293/19 toczy się z wniosku Andrzeja Żbikowskiego
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Juliannie Łazor z domu Świeszcz,
córce Juliana i Pauliny, urodzonej w dniu 1 stycznia 1928 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 12 stycznia 2019 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Podczaszyńskiego 14 m. 34.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33967624
drukuj ogłoszenie