Ogłoszenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157569
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-11-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Jastrzębie-Zdrój, dnia 12 listopada 2019 r.


Ar. 6740.1.9.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 września 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa łącznika ulicy Szybowej z ul. Reymonta w Jastrzębiu-Zdroju".

Inwestycja będzie prowadzona na działkach w liniach rozgraniczających teren o numerach geodezyjnych - w nawiasach oznaczono numery działek po podziale, pogrubieniem wskazano działkę do przejęcia pod pas drogowy:
6.1-313/141 (1540/141, 1541/141), 6.1-315/141 (1542/141, 1543/141), 6.1-379/144 (1544/144, 1545/144), 6.1-378/144 (1538/144, 1539/144), 6.1-202/139 (1536/139, 1537/139), 6.1-1256/159 (1560/159, 1561/159), 6.1-1257/159 (1557/159, 1558/159), 6.1-1258/159 (1556/159, 1557/159), 6.1-1279/159 (1554/159, 1555/159), 6.1-1278/159 (1552/159, 1553/159), 6.1-629/159 (1548/159, 1549/159), 7.2-1346/3 (3398/3, 3399/3), 7.2-3291/24 (3406/24, 3407/24), 7.2-3287/24 (3412/24, 3413/24), 7.2-3286/24 (3414/24, 3415/24), 7.2-3285/24 (3416/24, 3417/24), 7.2-3284/24 (3418/24, 3419/24), 7.2-3283/24 (3420/24, 3421/24), 7.2-3282/24 (3422/24, 3423/24), 7.2-3281/24 (3424/24, 3425/24), 7.2-3280/24 (3426/24, 3427/24), 7.2-3279/24 (3428/24, 3429/24), 7.2-2831/24 (3430/24, 3431/24), 7.2-2830/24 (3432/24, 3433/24), 7.2-2391/33 (3410/33, 3411/33), 7.2-2390/33 (3408/33, 3409/33), 7.2-1789/40 (1546/40, 1547/40), 7.2-2798/24 (3402/24, 3403/24), 7.2-2479/19 (3400/19, 3401/19), 7.2-1345/3 (3396/3, 3397/3), 6.1-627/159 (1546/159, 1547/159), 6.1-630/159 (1550/159, 1551/159), 7.2-2832/24, 7.2-3080/63, 7.2-2754/24, 6.1-817/63, 6.1-243/144, 6.1-1520/152, 6.1-628/159, 6.1-1255/159, 7.2-2480/19, 7.2-3103/63

i na działkach o ograniczonym sposobie korzystania w związku z obowiązkiem dokonywania budowy
i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, niwelacji istniejącej niecki terenowej:
6.1-1543/141 (powstałej z podziału działki nr 6.1-315/141), 6.1-1545/144 (powstałej z podziału działki nr 6.1-379/144), 6.1-789/151, 6.1-1553/159 (powstałej z podziału działki nr 6.1-1278/159), 6.1-1555/159 (powstałej z podziału działki nr 6.1-1279/159), 6.1-1557/159 (powstałej z podziału działki nr 6.1-1258/159), 7.2-3415/24 (powstałej z podziału działki nr 7.2-3286/24), 7.2-3417/24 (powstałej z podziału działki nr 7.2-3285/24).

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać
co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pokój 355 B w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po upływie terminu ww. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

drukuj ogłoszenie