Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód ogłasza, iż prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Danutę Klimczuk przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Placowej 4

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967581
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny
ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 835/19 postępowanie z wniosku Cezarego Pluty o stwierdzenie nabycia przez Danutę Klimczuk z d. Masłosz przez zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Placowej 4 w Lublinie (obręb ewid. 066301-1.10002 Bronowice), powiat lubelski, województwo lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 108 o powierzchni 0,0210 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców właściciela tej nieruchomości Małgorzaty Kostrzewskiej z domu Batyra, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
33967581
drukuj ogłoszenie