Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - Zastępczy Prezesa ds. Ekspolatacji

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967307
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE

SzczegółyKOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z § 46 ust. 1 statutu ogłasza ponownie nabór kandydatów na stanowisko -
Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji.
Kandydaci ubiegający się o to stanowisko winni spełniać następujące, określone statutem kryteria:
członkostwo w Spółdzielni,
wyższe wykształcenie,
uprawnienia lustratora bądź biegłego rewidenta.
Dodatkowymi atutami kandydata, preferowanymi przez Radę Nadzorczą, będzie 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem, udokumentowane 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, dobra znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie i praca w spółdzielczości mieszkaniowej.
Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, CV, zaświadczenie o niekaralności oraz dokumenty stwierdzające spełnienie kryteriów statutowych, podpisane oświadczenie o następującej treści:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: info@spoldzielnialsm.pl w celu uczestnictwa w konkursie organizowanym przez LSM na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji.
2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
3) Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Należy składać w godzinach pracy Spółdzielni w sekretariacie Zarządu ul. I. Rzeckiego 21 w zamkniętej kopercie z napisem "Rada Nadzorcza LSM - Zgłoszenie" do dnia 25 listopada 2019 r.
Pełny komunikat znajduje się na stronie internetowej: info@spoldzielnialsm.pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 81 528 02 04.
33967307
drukuj ogłoszenie