Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa zawiadamia iż toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Michale Baum

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967692
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny
zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 993/17 toczy się z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni, z udziałem Barbary Baum, Marcina Baum (syna Leszka), Bartosza Baum, Daniela Baum, Marcina Baum (syna Ryszarda) postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Michale Baum, synu Mieczysława i Michaliny, zmarłym dnia 11 lipca 2014 roku w Łodzi, ostatnio zamieszkałym w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33967692
drukuj ogłoszenie