Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim toczy się postępowanie o zasiedzenie na rzecz Zygmunta Bartoszka udziału 1/4 we współwasności nieruchomości leśnych położonych w obrębie 0010 Parczew Rolny

lubelskie, Parczew rolny

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967743
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
toczy się postępowanie sygn. akt I Ns 59/19 z wniosku Teresa Marii Bartoszek o zasiedzenie na rzecz Zygmunta Bartoszka udziału ? we współwłasności nieruchomości leśnych położonych w obrębie 0010 Parczew Rolny, powiat parczewski, województwo lubelskie oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 1820 o powierzchni 0,3564 ha, nr 1887 o powierzchni 0,2740, nr 1970 o powierzchni 0,6253 ha, nr 2121 o powierzchni o,9245 ha i nr 2242 o powierzchni 0,2445 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Edwarda i Honoraty małż. Bartoszek, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali własność, gdyż Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione
33967743
drukuj ogłoszenie