Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Budkowskim.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967618
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 99/18 toczy się z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jacku Budkowskim, synu Stanisława i Stanisławy, urodzonym w dniu 13 grudnia 1960 roku w Płońsku, zmarłym w dniu 28 sierpnia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Przy Agorze 18/21.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33967618
drukuj ogłoszenie