Ogłoszenie

Postępowanie ostwierdzenie nabycia spadku po Marii Zwolińskiej - sygn. akt I Ns 406/19/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967770
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie do sygn. akt I Ns 406/19/S toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Zwolińskiej z d. Grzymek, urodzonej dnia 1 października 1934 r. w Poznaniu, córce Zdzisława i Heleny, zmarłej w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 32/2a.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33967770
drukuj ogłoszenie