Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości połozonej w Ochotnicy Dolnej - sygn. akt I Ns 991/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967782
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 991/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 2019 r. przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej, oznaczonej jako dz. ewid. nr 7193/126 o pow. 0,0373 ha, dz. ewid. nr 7193/128 o pow. 0,0116 ha, dz. ewid. nr 7193/131 o pow. 0,0293 ha, dz. ewid. nr 7193/133 o pow. 0,0073 ha, dz. ewid. nr 7193/134 o pow. 0,0144 ha, dz. ewid. nr 7193/137 o pow. 0,0468 ha, dz. ewid. nr 7193/140 o pow. 0,0518 ha, dz. ewid. nr 7179/1 o pow. 0,0021 ha, dz. ewid. nr 7193/119 o pow. 0,0359 ha, dz. ewid. nr 7171/4 o pow. 0,0188 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza Marię Barnaś c. Józefa i Katarzyny, Jana Zasadni, Józefa Jagiełę, Józefa Zasadni, Antoniego Barnasia, Marię Barnasiową, Marię Jagiełową, Marię Barnaś c. Józefa i Katarzyny, Jana Jagiełę s. Józefa i Marii, Józefa Jurczaka, Jana Jagiełę s. Józefa i Anny, Józefa Jagiełę, Michała Jagiełę, Jana Zasadni, Mariannę Jagiełową, Józefa Mikołajczyka, Franciszka Mikołajczyka, Rozalię Jagiełową, Jakuba Jagiełę, Anielę Jagiełową, Rozalię Jagiełę, Jana Jagiełę, Marię Jagiełową, Józefa Zasadni, Katarzynę Zasadni, Antoniego Barnasia, Marię Barnasiową, Agnieszkę Jagieło, Anielę Przybyłkową bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33967782
drukuj ogłoszenie