Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Piotrze Zepie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33967933
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 667/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Piotrze Zepie, synu Mieczysława i Wandy, zmarłym dnia 21 czerwca 2019 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33967933
drukuj ogłoszenie