Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach toczy się sprawa o zezwolenie na złożenie przedmiutu świadczenia do depozytu.

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33968106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach
toczy się sprawa I Ns 286/17 z wniosku dłużnika Gminy Końskowola o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu. Postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku w ww. sprawie I Ns 286/17 Sąd Rejonowy w Puławach zezwolił Gminie Końskowola na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty 4.520 zł tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Puławskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku, znak ZN.683.9.2016.SG, za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Końskowola nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 227/1 o powierzchni 0,0135 ha, położoną w obrębie Stara Wieś, gmina Końskowola, a także za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Końskowola nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 271/1 o powierzchni 0,0091 ha, położoną w obrębie Stara Wieś, gmina Końskowola, w posiadaniu których był zmarły w dniu 15 lutego 1960 roku Antoni Próchniak, a także orzekł o wypłacie wpłaconej do depozytu sądowego przez dłużnika Gminę Końskowola kwocie 4.520 zł tytułem odszkodowania, w ciągu dziesięciu lat od uprawomocnienia się postanowienia, osobom, które wykażą się następstwem prawnym po właścicielu położonych w obrębie Stara Wieś, gmina Końskowola, nieruchomości numer 227/1 oraz nieruchomości numer 271/1 lub tytułem prawnym do położonych w obrębie Stara Wieś, gmina Końskowola, nieruchomości numer 227/1 oraz nieruchomości numer 271/1. Wzywa się właściciela położonych w obrębie Stara Wieś, gmina Końskowola, nieruchomości numer 227/1 oraz nieruchomości numer 271/1 lub jego następców prawnych do odbioru depozytu, w terminie 10 lat od uprawomocnienia się postanowienia z dnia 1 października 2019 roku w ww. sprawie I Ns 286/17, pod rygorem, że w przypadku niepodjęcia depozytu w zakreślonym terminie zostanie stwierdzona jego likwidacja, a przedmiot świadczenia złożony do depozytu przejdzie na własność Skarbu Państwa.
33968106
drukuj ogłoszenie