Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Samoraj - sygn. akt I Ns 149/19

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967974
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 149/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Samoraj, córce Józefa i Wiktorii z domu Kurowskiej, zmarłej w dniu 15 kwietnia 2001 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skorochód-Majewskiego 32 m. 98. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33967974
drukuj ogłoszenie