Ogłoszenie

Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śrómieścia zawiadamia osoby pokrzywdzone, że odbędzie się posiedzenie przeciwko oskarżonemu Damianowi S.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podawle 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - ŚRÓDMIEŚCIA

SzczegółyPrezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia osoby pokrzywdzone działalnością Damiana S. oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i inne, że w dniu 05 grudnia 2019r. o godzinie 10:00, sala nr 376 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, odbędzie się posiedzenie (sygn. akt V K 710/19) przeciwko w/w oskarżonemu z oskarżenia Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Stare Miasto (sygn. akt PR 1 Ds. 1593.2019) dotyczące wniosku Prokuratora o wydanie wyroku skazującego w trybie art.335§2 k.p.k. i wymierzenie oskarżonemu przy zastosowaniu art.4§1 k.k. kary 5 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 10 lat, grzywnę w ilości 500 stawek dziennych po 10 zł każda, zaliczenie okresu zatrzymania i tymczasowo aresztowania na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, orzeczenie w przedmiocie dowodów rzeczowych, zobowiązanie do naprawienia szkody w terminie 4 lat od uprawomocnienia się orzeczenia, orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem finansowym oraz w zakresie prowadzenia elektronicznych rejestrów firm i podmiotów gospodarczych także w formie wpisów internetowych, reklamy ich działalności i prowadzenia (obsługi) stron internetowych lub sprzedaż usług własnych albo usług osób trzecich o takim charakterze na okres 4 lat, zasądzenie kosztów i opłaty sądowej.
Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w posiedzeniu, a na podstawie art. 54 § 1 k.p.k. do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą złożyć oświadczenie, że będą działały w charakterze oskarżycieli posiłkowych, jak również złożyć na podstawie art.46§1 k.p.k. wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie.
33968337
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: