Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 434/17 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Bownik i Jarosława Bownik o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Zięboraku

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 434/17 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Bownik i Jarosława Bownik
o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Zięboraku,
synu Floriana i Marii, zmarłym 19 maja 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kaniowskiej 16. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33968003
drukuj ogłoszenie