Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Ługi - sygn. akt I Ns 344/18

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-873 Warszawa
Ulica
Ogrodowa
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 344/18 toczy się postępowanie z wniosku m. st. Warszawy o stwierdzenie zasiedzenia przez m.st. Warszawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 43 z obrębu 1-09-51, o pow. 0,1608 ha, położoną w Warszawie przy ul. Ługi (Ursynów), która to nieruchomość nie posiada księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkie osoby roszczące prawa do tej nieruchomości, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i udowodniły swoje prawa, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu o zasiedzeniu.
33967982
drukuj ogłoszenie