Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 25/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967940
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOżarów Mazowiecki 12 listopada 2019 roku
Starosta
Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
AB.673.19.2019.ISZ
OBWIESZCZENIE nr 25/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 20961. j.) oraz na podstawie art. 1 ld ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ( Dz. U. z 2018 r. poz. 14741. j.)
zawiadamiam
że dnia 24 października 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Mazowieckiej/Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim na długości 146m wraz z budową oświetlenia i odwodnienia na działkach nr ew. : 187/1 193/4 obręb 0002 Ożarów Mazowiecki i 39/2 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Na działkach nr ew. 184/1 oraz 181/1 obręb 0002 Ożarów Mazowiecki planowane jest ograniczone korzystanie w związku z koniecznością przebudowy sieci energetycznej -wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego oraz przebudowy drogi - przełożenie kostki na chodnikach w celu regulacji wysokościowej,
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w poniedziałek i środę w godzinach 14.00 - 16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00 - 10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-27).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 20961. j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33967940
drukuj ogłoszenie