Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. XII Ns 188/19/P z wniosku Mirosława Stanka i Grażyny Świderskiej o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33967995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. XII Ns 188/19/P z wniosku Mirosława Stanka i Grażyny Świderskiej
o zasiedzenie nieruchomości położonych w Krakowie
(wszystkie w obrębie 91, jedn. ew. Podgórze) - to jest działek o numerach 210, 222, a także działek 393 i 394 (wywodzących się z działki 207/1), dla których to działek prowadzone były dawne księgi wieczyste Lwh 268 i 364 Rajsko.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Marii ze Stanków Węglowskiej, Wacława Stanka, Ireny ze Stanków Mendlowej, Józefa Boboli jako współwłaścicieli nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie o zasiedzenie, i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie nieruchomości, jeśli zostanie ono udowodnione.
33967995
drukuj ogłoszenie