Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego o stwierdzenie nabycia spadku po Mariianie Szocińskim

wielkopolskie, Wągrowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968295
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-100 Wągrowiec
Ulica
Kościuszki 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 78/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu, w sprawie o sygn. I Ns 78/19, toczy się postępowanie z wniosku Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Szocińskim, ur. 28 lipca 1938 r. w miejscowości Panigródz Stary, zmarłym dnia 1 maja 2015 r. w Chodzieży, posiadającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Panigródz.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego Mariana Szocińskiego, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
/-/ Asesor sądowy
Michał Kuchnicki
33968295
drukuj ogłoszenie