Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie zaprasza do sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za rok obrotowy 2019

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157605
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zleceniodawcy
za rok obrotowy 2019, według obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.)

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. w biurze Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300
w godz. 9.00 - 16.00 (decyduje data wpływu)

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.mae.com.pl

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: