Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie położonych w Koźniewie Wielkim

łódzkie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33968317
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 286/19 toczy się postępowanie z wniosku Jacka i Zenony małż. Kuźmińskich
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
Przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość położona w Koźniewie Wielkim gmina Sońsk, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 88 o powierzchni 1,9572 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33968317
drukuj ogłoszenie