Ogłoszenie

Starosta Stalowowolski zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja na wykonanie czynnści związanych z wymianą przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968322
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT STALOWOWOLSKI

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli
zawiadamia,
że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Kamila Bakuna, na wykonanie czynności związanych z wymianą przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerze ewidencyjnym: 2741/4 o pow. 0,0023 ha, 2651 o pow. 0,0629 ha, 2653 o pow. 0,0601 ha, 2667 o pow. 0,1105 ha, 2707 o pow. 0,2083 ha położonych w obrębie 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola, których stan prawny jest nieuregulowany .
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, do pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują i prawa rzeczowe do w/w nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z wymianą przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej
33968322
drukuj ogłoszenie