Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksadrze Włosek

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33968920
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. III Ns 600/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Włosek, synu Aleksandra i Jadwigi, zmarłym w dniu 8 kwietnia 2017 roku w Łodzi, ostatnio stale przebywającym w Łodzi.
Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. W skład spadku wchodzi prawo do lokalu mieszkalnego numer 48 położonego w Łodzi przy ul. Traktorowej 94C.
33968920
drukuj ogłoszenie