Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Piastowie przy ul. Wrzosowej.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33969097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Pruszkowie I Wydział Cywilny
pod sygnaturą akt I Ns 1053/19 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Makowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Piastowie przy ul. Wrzosowej, stanowiącej działkę o nr. ew. 111/5 o powierzchni 0,0015 ha, objętej księgą hipoteczną "Kolonia Utrata B". Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia.
33969097
drukuj ogłoszenie