Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia włąsności nieruchomości położonej w obrębie Krzyżanów

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33969288
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny
zawiadamia,
że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 281/19 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Stasiak o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 112
o powierzchni 0,54 ha, położonej w obrębie Krzyżanów w powiecie kutnowskim, dla której nie ma założonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33969288
drukuj ogłoszenie