Ogłoszenie

Przed Sądem rejonowym w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Wohyniu

podlaskie, Radzyń podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33969294
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
"Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest sprawa I Ns 75/19 z wniosku Bogumiły Różak i Waldemara Różaka, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Wohyniu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 663, która według ewidencji gruntów znajduje się we władaniu samoistnym Feliksa Rycerskiego, syna Jana. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Feliksa Rycerskiego, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali własność tej nieruchomości. Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt się nie zgłosi albo zgłaszający się nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione".
33969294
drukuj ogłoszenie