Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tychach o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Rybak

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157628
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Tychach wzywa spadkobierców Józefa Rybak, syna Andrzeja i Franciszki, urodzonego w dniu 16 grudnia 1945 roku w miejscowości Lubieniec, ostatnio zamieszkałego w Tychach, zmarłego w dniu 24 września 2015 roku w Tychach, po którym przed tutejszym sądem pod sygn. akt I Ns 92/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie