Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Jaworznie o stwierdzenie uwłaszczenia nieruchomości położonych w Jaworznie przy ul. Lema

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157630
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 74/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Lazur z domu Guja o stwierdzenie uwłaszczenia w trybie art. 1 ust. z dnia 24.10.1971 r. o uregulowaniu gospodarstw rolnych na rzecz Romana Gui syna Józefa i Agnieszki odnośnie nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KA1 J/00007361/8 składającej się z działek geodezyjnych o nr. 2/3 w obr. 157 o pow. 1152 m2 i 2/5 w obr. 157 o pow. 5257 m2, położonych w Jaworznie przy ul. Lema (dzielnica Dąbrowa Narodowa), gdzie prawo współwłasności nieruchomości jest wpisane na rzecz Agnieszki Zastawnikówny, Agnieszki Gui, Antoniego Jabczyńskiego, Anastazji Jabczyńskiej, Józefa Zastawnika i Romana Gui.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się orzeczenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości poprzez uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie