Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tokarni - sygn. akt I Ns 561/19

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33969223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Skarbu Państwa - Starosty Myślenickiego przy uczestnictwie Gminy Tokarnia zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 561/19 o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tokarni i oznaczonej jako dz. 1176 (brak księgi wieczystej) odp. pgr 9118/2 (Sp. A dobro publiczne) wpisana w rejestrze gruntów, a władającym wpisany jest Urząd Gminy Tokarnia.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33969223
drukuj ogłoszenie