Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód toczy się sprawa o zasiedzenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dzierżawnej 22 D w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33969820
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 723/19
toczy się sprawa o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dzierżawnej 22D, nr działki 84/1, obręb ewidencyjny 066301.1.0017 Krochmalna, o pow. 0,0061. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu, o ile zostanie udowodnione.
33969820
drukuj ogłoszenie