Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Barbarze Danucie Adamiec-Sucheckiej, zm. 16.03.2018 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33969886
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny
pod sygnaturą akt II Ns 263/18 toczy się z wniosku Michała Węgierskiego sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Danucie Adamiec-Sucheckiej, c. Władysława i Czesławy z domu Maroszczyk, ur. 17 lutego 1944 r. w Warszawie, zmarłej dnia 16 marca 2018 r. w Warszawie i ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Majakowskiego 4 m. 29. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu spadkowym.
33969886
drukuj ogłoszenie