Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Zofii Depty zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 480/19 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Lubniu

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33969937
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Zofii Depty zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 480/19 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Lubniu i oznaczonych jako: dz. 364/6 odp. pgr 364/6 oraz dz. 364/7 odp. pgr 364/7 objęte KW KR1 Y/00062206/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Zofii Leśniak c. Bartłomieja, Heleny Burtan, Franciszka Rapacz s. Wawrzyńca i Honoraty, Marii Michalak c. Andrzeja i Anny, Józefa Michalaka s. Władysława i Marii.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności właścicieli oraz następców prawnych osób wpisanych w KW KR1 Y/00062206/7 jako właściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33969937
drukuj ogłoszenie