Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Krzysztofa Jaska i Ewy Jasek zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 685/19 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2000 zł

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33969942
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Krzysztofa Jaska i Ewy Jasek zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 685/19 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2000 zł tytułem raty za miesiąc październik 2019 r. oraz na składanie rat po 2000 zł miesięcznie do dnia 10. każdego kolejnego następującego po sobie miesiąca, licząc od listopada 2019 r.
Sąd wzywa, aby następcy prawni Marii Pustelnik zmarłej w październiku 2019 r. zgłosili się do tutejszego Sądu oraz udowodnili przejście uprawnień po wierzycielu, po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia im wezwania do odbioru depozytu, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi likwidację niepodjętego depozytu z mocy prawa.
33969942
drukuj ogłoszenie