Ogłoszenie

Starosta Pińczowski informuje, że został wyznaczony do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33970049
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-400 Pińczów
Ulica
Zacisze 5
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5
informuje,
że na podstawie art. 26 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 2096), w związku z art. 124 ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm) został wyznaczony do rozpoznania wniosków o wydanie decyzji
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsi Bogucice Drugie działka nr 279, Pasturka działka nr 396, Podłęże działka nr 651 gmina Pińczów Bronocice działka nr 152 gmina Działoszyce. Nieruchomości powyższe nie mają uregulowanego stanu prawnego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tych nieruchomości, to zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z, 2018r poz. 2204 z późn. zm.), wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości.
33970049
drukuj ogłoszenie