Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia toczy się postępowanie o wznowienei postęowania o uznznie za zmarłego Bronisława Sergieja

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33969849
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GABRIELI KRAUZE

SzczegółySygnatura akt I Ns 21/17
OGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 530 K.P.C.
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 21/17 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Roberta Stillera z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi, Adama Jerzego Dobranickiego na skutek skargi o wznowienie postępowania o uznanie za zmarłego Bronisława Sergieja, syna Arona Sztyllera i Łai Walewskiej z domu Bielszowskiej, urodzonego 17 lutego 1881 roku w Łodzi i Ity Dobranieckiej z domu Sttiller córki Arona Sztyllera (Stillera) i Łai Walewskiej (Falewskiej) z domu Bielszowskiej urodzonej 28 czerwca 1882 r.
Sąd wzywa zaginionych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznani za zmarłego, a także Sąd wzywa wszystkie inne osoby, które mogłyby udzielić informacji o zaginionych by w powyższym terminie - czterech miesięcy zgłosiły się i przekazały je sądowi.
S.S.R. Joanna Zawiślak Jach
33969849
drukuj ogłoszenie