Ogłoszenie

Informacja o ustanowieniu kuratora na skutek skargi o wznowienie postępowań w sprawach I Ns 904/13 i I Ns 189/04

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33969853
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GABRIELI KRAUZE

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Dnia, 28 października 2019 r
Sygnatura akt I Ns 21/17
OGŁOSZENIE
Na mocy art. 510 § 2 zd. 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
Iwony Kamińskiej
adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, Łódź al. Kościuszki 107/109;
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Adama Jerzego Dobranickiego
w sprawie z wniosku Jerzego Roberta Stillera
przy udziale Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi
na skutek skargi o wznowienie postępowań w sprawach I Ns 904/13 i I Ns 189/04
Skarga i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
Sędzia:
SSR Joanna Zawiślak-Jach
33969853
drukuj ogłoszenie