Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadklu po Henryku Wdziękońskim

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33970058
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyWnioskodawca Wojciech Wdziękoński Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 202/19
W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 202/19 z wniosku Wojciecha Wdziękońskiego z udziałem Leszka Wdziękońskiego toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Wdziękońskim, zmarłym dnia 7 lutego 2019 r. w Zambrowie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Zambrów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33970058
drukuj ogłoszenie