Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tychach o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Jurkiewicz

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157644
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tychach wzywa spadkobierców po Annie Jurkiewicz, urodzonej w dniu 18 września 1952 roku w Lublinie, córki Krystyny i Józefa, której zwłoki znaleziono w dniu 12 stycznia 2018 roku w Tychach, ostatnio stale zamieszkałej w Tychach, po której przed tutejszym sądem pod sygn. akt IX Ns 328/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie