Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Włądysławie Krupa i Petroneli Krupa

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33970480
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt XI Ns 44/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym
toczy się
sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Krupa i Petroneli Krupa.
W skład majątku po zmarłych wchodzą zabudowane nieruchomości położone w miejscowości Bachórz.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33970480
drukuj ogłoszenie