Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod sygnaturą V Ns 162/19 z wniosku dłużnika Biuro Inwestycji Grunwald SA w Warszawie toczy się postępowanie o złożenie do depozytu kwoty 316,80 zł

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33970487
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA - V WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
pod sygnaturą V Ns 162/19 z wniosku dłużnika Biuro Inwestycji Grunwald SA w Warszawie toczy się
postępowanie o złożenie do depozytu kwoty 316,80 zł jako świadczenia z tytułu przymusowego wykupu akcji imiennych spółki Biuro Inwestycji Grunwald SA w Warszawie, serii B, w liczbie 2640 akcji o numerach od 355028125 do 355030764,
których wpisanym do księgi akcyjnej właścicielem jest Maciej Maciejewski.
Warunkiem odebrania depozytu jest wykazanie tożsamości wierzyciela Macieja Maciejewskiego, a w przypadku śmierci wierzyciela - warunkiem odebrania depozytu jest należyte wykazanie uprawnień spadkobiercy lub spadkobierców do dziedziczenia po wierzycielu. Sąd wzywa wierzyciela Macieja Maciejewskiego lub jego spadkobierców do odebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia prawomocności postanowienia Sądu o złożeniu do depozytu wyżej wskazanej kwoty pieniężnej.
33970487
drukuj ogłoszenie