Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny ogłasza, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Feliksie Berlińskim

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33970499
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny
ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns. 872/17, toczy się
postępowanie z wniosku Macieja Koperskiego przy udziale Bożeny Appelt oraz Jakuba Koperskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Feliksie Berlińskim, synu Artura Mariana i Danuty, zmarłym dnia 19 lipca 2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu.
Sąd wzywa spadkobierców po Lechu Feliksie Berlińskim, synu Artura Mariana i Danuty, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns. 872/17, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Lechu Feliksie Berlińskim, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Lechu Feliksie Berlińskim, synu Artura Mariana i Danuty.
33970499
drukuj ogłoszenie